Results for tag "waarden"

Slimme keuzes; zeven tips

  1. kiezen

Hebben mensen met een bovengemiddeld IQ meer moeite met keuzes maken? En zo ja, ‘wat is daar dan de oorzaak van?’. Vragen die nog niet wetenschappe- lijk beantwoord zijn. Het lijkt mij duidelijk dat het lastiger is, omdat er meerdere interesses & fascinaties zijn én meerdere competenties & mogelijk- heden, die niet per se in elkaars verlengde hoeven te liggen. De neiging daarbij om iets van meerdere kanten te bekijken om zodoende een overwogen keuze te maken én de gevoeligheid van veel slimmeriken maakt het daarbij geenszins makkelijker.

Read More →

error: Content is protected !!