Results for tag "top-down"

Denksprongen van hoogbegaafden!

Barsten, breken, dansen, dartelen, detoneren, exploderen, huppelen, joepen, kaatsen, klappen, kloven, knallen, knappen, losbarsten, ontploffen, openbarsten, opwellen, ploffen, rollebollen, rondfladderen, scheuren, spelen, splijten, trappelen, uit elkaar spatten, uit zijn vel springen, uitbarsten, uiteenbarsten, uiteenspringen en wippen, zijn woorden die een relatie hebben met het woord ‘springen’. Springen is wat hoogbegaafden doen.

Read More →

Hoogbegaafd kijken; glimmende auto’s én schitterende boutjes

Vanuit mijn ene ooghoek zag ik een berg moertjes en boutjes liggen en vanuit mijn andere ooghoek stond een auto flink te glimmen. Een mooie metafoor voor twee verschillende manieren van kijken. Nu kunnen die twee verschillende manieren van kijken in één mens zitten, maar ik ga er vanuit dat elk mens zijn eigen favoriete manier van kijken heeft. Een manier van zien die voortkomt uit interesse en intellect. Of je begaafd of hoogbegaafd bent.

Glimmende auto’s en schitterende boutjes; hoogbegaafd ‘kijken’

Read More →

error: Content is protected !!