Results for tag "synchroniciteit"

Het ego aan de kapstok

Dweck met haar mindset en Covey en de 7 eigenschappen voor succes; de verschillende knapheden van Gardner en Jung met zijn theorie over synchroniciteit ; Maslow en zijn behoeftepiramide en Dabrowski met zijn overexcitabilities; de flow van Csikszentmihalyi en het model van Delphi; de cirkel van invloed en de meetlat. Allemaal theorieën die op de één of andere manier duidelijk maken dat we als mensen niet hoeven stil te staan, en dat we onafhankelijk van de omstandigheden kunnen groeien.

Read More →

Synchroniciteit (mét zeven tips!)

Wilma van Galen 2 Comments

SYNCHRONICITEIT; PAAR VOORBEELDEN

Je denkt aan iemand die je al jaren niet gezien hebt en niet veel later kom je de persoon in kwestie tegen. Op het moment dat je je al zorgen maakt over een hele hoge rekening, houdt je ijskast er mee op. Terwijl je aan het nadenken bent over een oplossing belt een vriend met de vraag of je wilt helpen met het leeghalen van het huis van zijn ouders én of je nog een ijskast nodig hebt.
Je hebt een afspraak maar doordat je een klein ongelukje hebt moet je een volgende trein nemen. Later hoor je dat de trein die je had willen nemen, ergens midden in een weiland stil is komen staan.

Read More →

Slimme keuzes; zeven tips

  1. kiezen

Hebben mensen met een bovengemiddeld IQ meer moeite met keuzes maken? En zo ja, ‘wat is daar dan de oorzaak van?’. Vragen die nog niet wetenschappe- lijk beantwoord zijn. Het lijkt mij duidelijk dat het lastiger is, omdat er meerdere interesses & fascinaties zijn én meerdere competenties & mogelijk- heden, die niet per se in elkaars verlengde hoeven te liggen. De neiging daarbij om iets van meerdere kanten te bekijken om zodoende een overwogen keuze te maken én de gevoeligheid van veel slimmeriken maakt het daarbij geenszins makkelijker.

Read More →

error: Content is protected !!