Results for tag "denken"

Autistisch waarnemen

Het was ooit volstrekt niet leuk om met mijn neef, memorie te spelen. Ik moest het hebben van de illustraties op de gestippelde kaartjes. Hij kon aan de achterkant zien of het de lucifers waren of het meisje met het blauwe jurkje en gestrekte armen. Niet omdat hij paranormaal begaafd is, maar omdat hij in één oogopslag het patroon op de achterkant van het kaartje waarneemt en opslaat. Zoveel jaar later kreeg ik een dochter met dezelfde gave. Die zich niet toonde tijdens het spelen van memorie, maar tijdens fietstochten. Ik kon zomaar een dorp verderop te maken krijgen met een wild wiebelende peuter, omdat ze een aantal eenden zag die normaliter in ons eigen dorp bivakkeerden. Met mijn vooringenomen brein heb ik lang gedacht dat ze het verzon, maar gaandeweg de jaren leerde ik wel dat ze werkelijk de ene eend van de andere kan onderscheiden door tekening, maar ook door gedrag. En inmiddels weet ik dat haar gedetailleerde manier van waarnemen, zich niet alleen uit op dat vlak.

Read More →

Wat autisme (niet) is

Wilma van Galen

Ondanks je meer dan 1000 hits te zien krijgt bij de grote concurrent van de ‘ouderwetse’ boekhandel, is autisme nog steeds een complexe raadselachtige aandoening die nog wel eens omkleed is met een lading onzin. In dit blog wil ik de meest gangbare visie over autisme uit de doeken doen, maar evengoed een aantal kanttekeningen erbij plaatsen.

Read More →

Denksprongen van hoogbegaafden!

Barsten, breken, dansen, dartelen, detoneren, exploderen, huppelen, joepen, kaatsen, klappen, kloven, knallen, knappen, losbarsten, ontploffen, openbarsten, opwellen, ploffen, rollebollen, rondfladderen, scheuren, spelen, splijten, trappelen, uit elkaar spatten, uit zijn vel springen, uitbarsten, uiteenbarsten, uiteenspringen en wippen, zijn woorden die een relatie hebben met het woord ‘springen’. Springen is wat hoogbegaafden doen.

Read More →

Zeven tips voor beelddenkers

Wilma van Galen 0 Comments

Beelddenken; ik blijf het maar een vaag begrip vinden. Enerzijds omdat ik geen beelden zie, maar mij evenmin iets kan voorstellen bij het denken in woorden; dat lijkt mij persoonlijk zo tergend langzaam gaan. Beelddenkers zijn volgens de theorie, mensen van wie wordt verondersteld dat zij voornamelijk en primair in beelden denken.

Read More →

Beelddenken

Beelddenken is het primaire denkproces dat de rechter hersenhelft regelt. Elke mens die geboren wordt, denkt in eerste instantie in beelden. Pas rond het 3e, 4e levensjaar komt het secundaire denkproces om te hoek kijken en gaan de meeste mensen in begrippen denken. Iets dat mede gevoed wordt, doordat ons onderwijs zich richt op de talige linker hersenhelft.

Read More →

error: Content is protected !!