Results for tag "delphi-model"

Angst en hoogbegaafdheid

Wilma van Galen 0 Comments
angst hoogbegaafdheid

-Alexander Khokhlov-

Angst is een gevoel dat ieder mens in zich mee draagt. Angst voor jezelf, de ander en de natuur is in hoofdzaak, de basis voor angst in de mens. Angst is allereerst een gevoelsreflex dat ons waarschuwt voor gevaar. Wanneer er ons iets bedreigt, komt ons overlevingsinstinct in beeld; we vechten, verstijven of vluchten. Wanneer dat niet mogelijk is, ontstaat stress. In vroegere tijden was het simpel maar door een veranderde maatschappij, zijn we regelmatig niet meer in staat om adequaat op angst te reageren.

Read More →

Het ego aan de kapstok

Dweck met haar mindset en Covey en de 7 eigenschappen voor succes; de verschillende knapheden van Gardner en Jung met zijn theorie over synchroniciteit ; Maslow en zijn behoeftepiramide en Dabrowski met zijn overexcitabilities; de flow van Csikszentmihalyi en het model van Delphi; de cirkel van invloed en de meetlat. Allemaal theorieën die op de één of andere manier duidelijk maken dat we als mensen niet hoeven stil te staan, en dat we onafhankelijk van de omstandigheden kunnen groeien.

Read More →

Dare to be different! -durf anders te zijn-

Toen ik ooit mijn 1-st geborene op de fiets mee wilde nemen, bleek mijn fiets niet geschikt te zijn voor een kinderzitje. Zittend op het zadel kon ik met mijn korte benen, onmogelijk wegfietsen. “Geen probleem”, dacht mijn vader en hij krabde even achter zijn oren, pakte zijn gereedschap en voordat ik het wist fietste ik met een kinderzitje aan de andere kant van mijn stuur, rond met mijn kind. Het was niet zijn enige zotte idee.

appelbindingW

 

Read More →

Socialisatie en (hoog)begaafdheid; zeven tips!

Socialisatie is het proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Het resultaat van socialisatie is aanpassing van het individu aan de omgeving, waardoor hij/zij in harmonie is met de omgeving. Socialisatie zorgt er voor dat een cultuur voor langere tijd in stand kan worden gehouden, en blijft bestaan.

Read More →

Hoogbegaafdheid / Xi

Willem Kuipers heeft in 2001 de term Xi bedacht dat staat voor extra intelligentie en intensiteit. Een voordeel van deze andere term is dat het minder emotioneel beladen is, als de term hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is in de volksmond zo ongeveer synoniem aan ‘nerd’ en bij hoogbegaafdheid verwacht je eerder dat iemand dan ook op hoog niveau functioneert en per definitie, perfecte prestaties neerzet.

Read More →

error: Content is protected !!