Results for tag "adhd"

De bomen in het dsm diagnose bos

Sinds ik in ’99 het boek ‘Te veel mens, te weinig dier’ van Hans de Vries in handen kreeg en een enorm ‘eureka-moment’ had, heb ik zo ongeveer alles gelezen dat op het gebied van autisme, hoogbegaafdheid en ADHD verschenen is. Daarnaast heb ik als Rupsje Nooitgenoeg de nodige boekwerken verslonden over allerlei (andere) stoornissen en de DSM uitgespit. Je zou verwachten dat ik mede daardoor de bomen goed in het bos kan onderscheiden, maar al die opgedane kennis heeft met name ervoor gezorgd dat ik besef hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de verschillende vormen van anders zijn, en dat er maar weinig echte deskundigen zijn die werkelijk deskundig zijn. Bepaald ‘afwijkend’ gedrag kan voortkomen uit hoogbegaafdheid of één of andere stoornis of uit een combinatie van die twee maar evengoed vooral, voortkomen uit interactie met de omgeving.

Read More →

Mag ik van ADHD aanpakken: dat wat nog niet op tafel is gekomen!

Wilma van Galen 0 Comments

In dit kwartet ‘ADHD aanpakken’ wil ik vier facetten behandelen die gebruikt worden om de negatieve effecten van ADHD wat in te dammen. Aangezien er nogal wat discussie is over de verschillende methoden, is het niet meer dan een overzicht. Zodat het voor jou duidelijk is welke methoden er zijn. Deze keer een overzicht van alle methoden die niet zijn behandeld bij de aflevering over medicatie, niet bij het stuk over voeding noch bij het deel over de psycho-sociale aanpak

Read More →

Mag ik van ADHD aanpakken: de psychosociale aanpak!

Wilma van Galen 0 Comments

In dit kwartet ADHD aanpakken wil ik vier facetten behandelen die gebruikt worden om de negatieve effecten van ADHD wat in te dammen. Aangezien er nogal wat discussie is over de verschillende methoden is het niet meer dan een overzicht. Zodat het voor jou duidelijk is welke methoden er zijn. Deze keer een alfabetisch overzicht van psychosociale methoden die gebruikt worden bij ADHD. Onder een psychosociale aanpak vallen interventies die erop gericht zijn het gedrag te beïnvloeden. In de ‘vorige afleveringen’ kon je lezen over medicatie en voeding. De volgende keer behandel ik alle methoden die nog niet op tafel zijn gekomen nog niet op tafel zijn gekomen.

Read More →

Mag ik van ADHD aanpakken: voeding

Wilma van Galen 0 Comments

In dit kwartet ‘ADHD aanpakken’ wil ik vier facetten behandelen die gebruikt worden om de negatieve effecten van ADHD wat in te dammen. Aangezien er nogal wat discussie is over de verschillende methoden is het niet meer dan een overzicht. Zodat het voor jou duidelijk is welke methoden er zijn. Deze keer een overzicht van diëten en voeding. In ‘Mag ik van ‘ADHD aanpakken’: medicatie!’ een overzicht van de medicijnen die momenteel op de markt zijn. Hierna komen ‘Mag ik van ‘ADHD aanpakken’: psycho-sociale aanpak!’ en  ‘Mag ik van ‘ADHD aanpakken’: dat wat nog niet op tafel is gekomen!’ aan bod. ADHD

Read More →

Mag ik van ADHD aanpakken: medicatie!

Wilma van Galen 0 Comments

ADHD medicatie

In dit kwartet ‘ADHD aanpakken’ wil ik vier facetten behandelen die gebruikt worden om de negatieve effecten van ADHD wat in te dammen. Aangezien er nogal wat discussie is over de verschillende methoden is het niet meer dan een overzicht. Zodat het voor jou duidelijk is welke behandelmethoden en middelen er met betrekking tot ADHD zijn. Deze keer een overzicht van de beschikbare reguliere medicatie. Hierna komen ‘voeding’, ‘psychosociale behandelmethoden’ en ‘dat wat nog niet op tafel is gekomen’ aan bod.

Read More →

error: Content is protected !!