Socialisatie en (hoog)begaafdheid; zeven tips!

Socialisatie is het proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Het resultaat van socialisatie is aanpassing van het individu aan de omgeving, waardoor hij/zij in harmonie is met de omgeving. Socialisatie zorgt er voor dat een cultuur voor langere tijd in stand kan worden gehouden, en blijft bestaan.

Socialisatie vindt bij kleine kinderen vooral plaats door het imiteren van gedrag. Het kind doet zoals de volwassene(n) met wie het een sterke binding heeft. Dit noemt men identificatie. Imitatie en identificatie spelen niet alleen een rol in het gezin, maar werken je hele leven door. Ook als mensen ouder worden, spiegelen ze hun gedrag en opvattingen aan die van andere mensen die op de één of andere manier belangrijk voor ze zijn. Het gezin, school en de werkkring; kerk en dergelijke, maatschappelijke groeperingen en de overheid; vrienden en media spelen een rol binnen socialisatie. Hoe jij je leven vorm geeft, de gedachten die door je hoofd hippen en de gevoelens die je ervaart, wordt voor een deel bepaald door je socialisatieproces.

Aanpassen

De manier van socialisatie kan nog wel eens botsen met hoe je als (hoog)begaafd mens (volgens het Delphi-model) bent.
‘Een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’
Je kunt door aanpassing aan geldende regels, normen en waarden, een niet kloppend of negatief zelfbeeld hebben ontwikkeld. Wellicht heb je je nieuwsgierigheid en gretigheid ingedamd en/of ben je gaan zwijgen om maar niet op te vallen. Jammer want de persoon die jou graag in je volle potentie wilt leren kennen, krijgt die kans niet. En nog erger, ken je jezelf werkelijk, vind je jezelf op deze manier een leuk mens, vermaak je je met jezelf?

Socialisatie en (hoog)begaafdheid; zeven tips!

1. Onderzoek de regels, normen en waarden die je hebt meegekregen en ga voor jezelf na of deze kloppen met hoe jij je leven wilt vormgeven en hoe jij tegenover bepaalde zaken staat.

2. Besef dat gedachten maar ook gevoelens grotendeels uit socialisatie voortkomen. Onderzoek je gedachten en gevoelens als je merkt dat ze je hinderen. Blijf niet steken in, ‘zo ben ik nu eenmaal’.

3. Neem kennis van andere regels, normen en waarden; ook bijvoorbeeld uit andere culturen.
Loesje

4. Besef dat alles wat je inhoudt, voelbaar is voor jezelf en de ander. Je, bewust of onbewust voor jezelf en de ander verstoppen is ‘waarneembaar’ en neemt keurig plaats tussen jou en de ander. Èn gaat keurig tussen jou en het ervaren van geluk zitten. Juist door jezelf te zijn kan je groeien en kunnen je contacten zich verdiepen.

5. Wanneer een ander kritiek op je gedrag heeft, en je ziet dat het onterecht is, terwijl je er wel een nare bijsmaak aan overhoudt; onderzoek dan of dit met socialisatie te maken heeft.

6. Bedenk passende antwoorden als een ander vanuit socialisatie, kanttekeningen bij je gedrag plaatst.

7. Wijk af van de veilig gebaande paden. Wees als een kind; ontdek & onderzoek. Wanneer je jezelf betrapt op ‘dat kan en/of mag niet’; vraag jezelf dan af ‘waarom niet’.

Wilma van Galen

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!