De wraak van de vrouw

Het was begonnen in haar puberteit. Zij zag in de spiegel niets bijzonders, alleen zichzelf. Nog steeds zichzelf. Haar veranderende lijf was wennen, maar ze was er content mee. Haar huid bleef even zacht en de wind kuste haar huid niet minder dan in de jaren ervoor. Haar lange benen zorgden tezamen met haar topconditie dat ze nog langer, nog verder kon rennen. Met haar haren in een staart, muziek in haar oren en blik op oneindig was er niets anders dan de cadans van haar voeten. Mannen zagen iets anders. En dàt lieten ze blijken. Of mannen; voor haar waren het jongens. Jongens overdonderd door hun hormonen en niet in staat om te beseffen dat achter hun stempel van ideale vrouw, een mens van vlees en bloed steekt. Read More →

Vreedzame wapens tegen angst

Wilma van Galen 0 Comments

In ‘Slim doen; (dynamisch) leven en executieve functies’ schrijf ik onder meer, over de de regelfuncties die nog wel eens niet goed ontwikkeld zijn. De laatste zin van dit blog is een vraag: “Durf je wel zo dynamisch te zijn zoals je werkelijk bent?”. Je kunt wel je stinkende best gaan doen om je eigen leven te leiden maar bouwen op drijfzand zorgt nou eenmaal niet voor stabiliteit.       Het voornemen om het anders te gaan doen, spoelt weg bij de eerste de beste hoosbui.

Read More →

Angst en hoogbegaafdheid

Wilma van Galen 0 Comments
angst hoogbegaafdheid

-Alexander Khokhlov-

Angst is een gevoel dat ieder mens in zich mee draagt. Angst voor jezelf, de ander en de natuur is in hoofdzaak, de basis voor angst in de mens. Angst is allereerst een gevoelsreflex dat ons waarschuwt voor gevaar. Wanneer er ons iets bedreigt, komt ons overlevingsinstinct in beeld; we vechten, verstijven of vluchten. Wanneer dat niet mogelijk is, ontstaat stress. In vroegere tijden was het simpel maar door een veranderde maatschappij, zijn we regelmatig niet meer in staat om adequaat op angst te reageren.

Read More →

Plakplaatjes oftewel projecteren!

Wilma van Galen 1 Comment

Hoewel niemand de waarheid kent meent toch menigeen dè waarheid te kennen. De één zwaait met de bijbel of de koran; een volgende zwaait met zijn levenservaring en weer een ander komt met allerlei wetenschappelijke verklaringen. De ene persoon hecht grote waarde aan intuïtie en het gevoelsleven en neemt dat als uitgangspunt voor waarheidsvinding en de ander kan niet zonder bronnen die hem het bewijs leveren over wat waar is. Ieder mens destilleert zijn eigen waarheid. Niets mis mee zolang je jezelf met wat voor jou waar is, niet in de weg zit en/of aan het projecteren slaat.

Read More →

(H)erkenning

Hoewel mijn doelgroep bestaat uit (jong) volwassenen nu toch een blog over kinderen. Niet expliciet over kinderen maar wel, over en voor ouders met kinderen. Om precies te zijn, over ouders met kinderen die zich niet volgens de gebruikelijke weg ontwikkelen. Het is mijn eigen verhaal en het verhaal van verschillende ouders in mijn omgeving. Een verhaal over herkenning en erkenning.

Read More →

Losgeslagen (on)zin

Brood-met-liefde

Wat gebeurt er als je innerlijk naar buiten komt?’, was een vraag die esoterisch filosoof een tijd geleden stelde. Mijn droge reactie was ‘dan wordt je zichtbaar’ waarop ik als reactie de vraag kreeg: ‘wat zijn de verder liggende consequenties van meer effecten die zich gedragen in verstrengelde dynamiek?’. Vragen die zo onzinnig lijken en zo los van de realiteit & het rationele lijken te staan dat ze mijn brein of ik nou wil of niet, in beweging brengt. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk en tegelijkertijd is er geen enkel antwoord. Zoals we ook onmogelijk de waarheid kunnen kennen.

Read More →

error: Content is protected !!