De schone schijn en het echte leven!

Mijn aversie voor hokjes & meetlatten, vooroordelen & generalisaties en niet nadenken over de mogelijke effecten en gevolgen van uitspraken & beslissingen, begint de laatste tijd weer aardig op te spelen. Aan de ene kant staat daar de idee van de maakbare samenleving waarin regels, handboeken en theorieën de werkelijkheid domineren. En aan de andere kant is daar de mens die binnen deze onnatuurlijke staat, het leven moet vormgeven. Een aantal lukt het maar er zijn genoeg mensen die (al dan niet tijdelijk) buiten de lijntjes vallen.

“Zodra we onze zinvolheid van het leven niet langer aan onze prestaties afmeten, hoeven we minder de schone schijn op te houden”, stelt Erik Borgman in het stuk waarin ik een groot deel van mijn gedachten weerspiegeld zag. Het leven lijkt om presteren te draaien en om precies te zijn, ‘binnen een betaalde baan’. Binnen het systeem lijkt dat de enige manier om niet als loslopend wild aangeschoten te worden. Door de regels, handboeken en theorieën die gehanteerd worden én door de daaruit voortvloeiende reacties waar je mee te maken krijgt. Veel mensen hebben een mening over een mens die niet (meer) mee kan doen aan de verwachtingen die van jongs af aan op onze schouders worden gelegd. Een mening die nog wel eens compleet voorbij kan gaan aan de realiteit, autonomie en waardigheid van een mens.

Het effect van ons trachten voorbij te gaan aan de chaos dat het leven kenmerkt, is leegte. Er is weinig ruimte voor de individuele ervaring met als effect dat men vervreemd van zichzelf.

ZEVEN TIPS OM DE SCHONE SCHIJN TE OVERLEVEN ÉN ECHT TE LEVEN!

De schone schijn en het echte leven

1. Lees zodat je kijk op het leven, de wereld en je mogelijkheden groter en breder wordt. Leef! Kom in beweging, ga van die gebaande paden weg. Onderzoek en ontdek wie je bent (in God). Onderscheid of je wel je eigen juk draagt en niet die van de wereld.

 

De schone schijn en het echte leven

2. Hou zelf de touwtjes in handen. Wees je eigen casemanager. Zie wat er speelt, doe wat er van je gevraagd wordt, zoek indien gewenst hulp, wees (vriendelijk) kritisch waar nodig’ en informeer je goed over rechten en plichten.

 

De schone schijn en het echte leven

3. Besef dat degene (inclusief jezelf) die blijk geeft van een vooroordeel, ook een telg is van deze maatschappij en dat voor-oordelen voort komen uit onwetendheid. Zolang kinderen terecht komen op speciale scholen leren we niet om te gaan met mensen die op een andere manier functioneren en krijgen deze mensen weinig kans om volwaardig mee te kunnen doen. Zolang mensen niet open durven te zijn over hun (psychische) klachten zal er geen realistisch beeld ontstaan van de kwetsbaarheid en kracht van mensen. -organisatie die naar mijn mening zinnig werk doet is OrangeMonday– Zolang mensen die een uitkering ‘genieten’ hun mond houden, blijft de idee dat ze niet willen en dat ze zich niet ontwikkelen in stand. Zolang……….. et cetera. Word je bewust van je ‘culturele bepaaldheid’. Besef dat degene (inclusief jezelf) die generaliseert en (voor)oordelen uitbraakt, bepaald is door onze prestatiegerichte, materialistische en mechanische maatschappij. Lees, denk na, leef, wees opmerkzaam en ontvankelijk, haal je schouders op en/of doe je mond open. Kom uit dat ei!  Leer, ontwikkel, transformeer!

 

-Vladimir Kush-

-Vladimir Kush-

4. Onderzoek welke rol geld & materie in jouw leven speelt. Ja, er is een crisis; ja, we hebben minder te besteden maar is dat nou werkelijk zo vreselijk als ons voorgehouden wordt. Draait jouw leven om geld, uiterlijkheden en materie? Of toch eerder om zingeving, het innerlijke; om de immanente en transcendente werkelijkheid, om relaties en liefde?

 

De schone schijn en het echte leven

-Moesman-

5. Wees realistisch. Ieder huisje heeft zijn kruisje! Het leven gaat niet over rozen. Het leven is niet beheersbaar. Waar het om gaat is of jij om kunt gaan met de pieken en dalen in je leven. Je verdriet, pijn en angst een plek geven; jezelf toestaan het er te laten zijn, geeft ruimte aan (het ontstaan van) vreugde. Verdriet, angst en pijn uit de weg gaan wil er nog wel eens voor zorgen dat je op een andere ongezonde wijze op jezelf en de mensen om je heen gaat projecteren.

 

De schone schijn en het echte leven

6. Wees aardig voor jezelf en de ander! Geef en neem ruimte. Respecteer jezelf en de ander. Heb mededogen voor jezelf en de ander. Leven volgens de zeven deugden misstaat niemand! Doe niet in het klein wat momenteel in het groot gebeurt!

 

De schone schijn en het echte leven

-Vladmir Kush-

7. Wordt je bewust van de rijkdom in je leven; van wat (voor jou) schijn is en wat echt!

Wilma van Galen

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!