Monthly archives "november 2014"

Autisme, ruimte en begrenzing

Wilma van Galen 0 Comments

ruimte

Een vlinder moet langzaam ontpoppen uit haar rupsenbestaan om ooit te gaan vliegen, een olifant heeft beenruimte nodig om te voorkomen dat hij alle glazen ingooit en een mens kan zich alleen ontwikkelen als er ruimte is, om letterlijk en figuurlijk uit te kunnen reiken. Tegelijkertijd zijn er grenzen nodig om niet te verzuipen in diezelfde ruimte. Ruimte en grenzen zijn abstracte begrippen maar intussen hebben we er wel elk moment mee te maken.

Read More →

Lange golf, korte golf

Wilma van Galen 0 Comments

kootwijk

Het is geen eiland waar alleen de ruis van de golven en de bomen golvend en ritselend tot je toekomen. Je hoort het wiegen van de bomen, de vogels die dansen op de beweging maar ook het monotone geluid van een sliert socialisatie in de verte. Het is zondag en men rijdt naar kerk en familie, naar feestgedruis en ernst. In dat midden van natuur en cultuur staat het kleine huisje in een wolk van groen. De geest van haar grootouders wordt weerspiegeld in voorwerpen. Vredig staat de schemerlamp op het kastje.   Zacht licht versus dicht geklemde laden. Haar oma’s lijken samen te vallen in geschiedenis. Het blauwe bad doet haar herinneren aan bellen van zeepsop, plezier en twee schaterende meiden. Het is geen eiland, het is een zee aan herinnering.

Read More →

Out of the box

Wilma van Galen 0 Comments
Rene Schute

-Rene Schute-

De vacature is standaard opgesteld; het vraagt om een brief die voorzien is van ‘geachte’ en ‘u’. Standaard opgesteld door een organisatie waarbij regels van essentieel belang zijn maar die ook wel ziet dat ze in bepaald opzicht, wat moet gaan experimenteren. Misschien toch eens iemand in dienst nemen die zich serieus gaat bezig houden met sociaal media? Het ‘er nog even bijdoen’ is bijna een bijbaan geworden. Tekst staat snel op papier en voor het onderscheidend vermogen, is ‘out of the box’ denken toch een term die er zeker in moet.

Read More →

error: Content is protected !!