Monthly archives "april 2012"

Het ego aan de kapstok

Dweck met haar mindset en Covey en de 7 eigenschappen voor succes; de verschillende knapheden van Gardner en Jung met zijn theorie over synchroniciteit ; Maslow en zijn behoeftepiramide en Dabrowski met zijn overexcitabilities; de flow van Csikszentmihalyi en het model van Delphi; de cirkel van invloed en de meetlat. Allemaal theorieën die op de één of andere manier duidelijk maken dat we als mensen niet hoeven stil te staan, en dat we onafhankelijk van de omstandigheden kunnen groeien.

Read More →

Dare to be different! -durf anders te zijn-

Toen ik ooit mijn 1-st geborene op de fiets mee wilde nemen, bleek mijn fiets niet geschikt te zijn voor een kinderzitje. Zittend op het zadel kon ik met mijn korte benen, onmogelijk wegfietsen. “Geen probleem”, dacht mijn vader en hij krabde even achter zijn oren, pakte zijn gereedschap en voordat ik het wist fietste ik met een kinderzitje aan de andere kant van mijn stuur, rond met mijn kind. Het was niet zijn enige zotte idee.

appelbindingW

 

Read More →

Flow en hoogbegaafdheid

Flow refereert aan een mentale toestand waarin je volledig opgaat in je bezigheden. Het besef van (klok)tijd verdwijnt en alles dat speelt in je leven verdwijnt tijdelijk uit beeld. Je voelt je sterk, alert, doet zonder enige moeite wat je wilt doen en je hebt het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van je kunnen te presteren.

Read More →

error: Content is protected !!