Monthly archives "januari 2012"

Positive Disintegration; zaaien en oogsten met Dabrowski

Wilma van Galen 0 Comments
Dabrowski

Escher

‘Wie zaait zal oogsten’, wordt er nog wel eens van de (denkbeeldige) kansel gepredikt. En als het niet in dit leven is, dan is het wel in het volgende leven, volgt troostend voor de mensen die het gevoel hebben dat ze wel zaaien, maar wier oogst jammerlijk mislukt. Een andere vaak troostende uitspraak (die vaak komt als je ‘m net even niet kunt aanhoren) is het cliché dat alles een doel en een zin heeft.

Read More →

Socialisatie en (hoog)begaafdheid; zeven tips!

Socialisatie is het proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Het resultaat van socialisatie is aanpassing van het individu aan de omgeving, waardoor hij/zij in harmonie is met de omgeving. Socialisatie zorgt er voor dat een cultuur voor langere tijd in stand kan worden gehouden, en blijft bestaan.

Read More →

error: Content is protected !!