Monthly archives "april 2011"

Hoogsensitief (HSP)

Elaine Aron heeft de term HSP (Highly Sensitive Person) geïntroduceerd. Een hoogsensitief mens is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Aron heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar hooggevoeligheid maar haar bevindingen zijn (nog) niet bevestigd door de wetenschap.

Read More →

Beelddenken

Beelddenken is het primaire denkproces dat de rechter hersenhelft regelt. Elke mens die geboren wordt, denkt in eerste instantie in beelden. Pas rond het 3e, 4e levensjaar komt het secundaire denkproces om te hoek kijken en gaan de meeste mensen in begrippen denken. Iets dat mede gevoed wordt, doordat ons onderwijs zich richt op de talige linker hersenhelft.

Read More →

Hoogbegaafdheid / Xi

Willem Kuipers heeft in 2001 de term Xi bedacht dat staat voor extra intelligentie en intensiteit. Een voordeel van deze andere term is dat het minder emotioneel beladen is, als de term hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is in de volksmond zo ongeveer synoniem aan ‘nerd’ en bij hoogbegaafdheid verwacht je eerder dat iemand dan ook op hoog niveau functioneert en per definitie, perfecte prestaties neerzet.

Read More →

error: Content is protected !!